eerste graad  
artistieke vorming  
 

De eerste graad legt de basis van een goede algemene vorming in het secundair onderwijs. Binnen die doelstelling vindt onze eerste graad zijn eigen karakter door twee kenmerken van het onderwijsconcept van Sint-Lukas.

• Wij richten ons tot de leerling die aangesproken wordt door tekenen en expressie. Die invalshoek kiezen wij uit de overtuiging dat intuïtie, gevoel en expressie eigen zijn aan goede algemene vorming. Door die interesse heeft de leerling ook betere kansen om zich vlot in het secundair onderwijs in te leven en tot een positieve studiehouding te evolueren.

• Het open schoolklimaat waarin de relatie leraar-leerling centraal staat. De individuele benadering en begeleiding van de leerling in klasverband worden hier benadrukt. Dit schept een sfeer van eenvoudige vertrouwelijkheid die unieke opvoedingskansen biedt. In deze optiek draagt de artistieke vorming van het eerste en tweede jaar bij tot een goed opvoedings­project voor de daartoe aangewezen leerlingen.

 
 

 

2u
2u
2u
4u
1u
2u
5u
2u
4u


1u
2u
5u

32u

Lessentabel 1A

Godsdienst
Aardrijkskunde
Biologie
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding 
Nederlands
Techniek
Wiskunde

Artistieke vorming:
• Muzikale opvoeding
• Plastische opvoeding
• Beeldende vorming