tweede graad  
vorming  
 
 

In de tweede graad is Beeldende en Architecturale Vorming een afdeling met een oriënterend karakter. De leerling krijgt er de kans kennis te maken met algemeen beeldende en architecturale aspecten en met een groot pakket theorievakken.

Door een brede interesse voor kunst, taal, wetenschap, geschiedenis… leert de leerling verbanden leggen en groeit hij in zijn kritisch denken.

De opdrachten in de kunstvakken prikkelen intuïtie en verbeelding zowel als de zin voor inzicht en kennis. Ze sturen zoveel mogelijk aan op een zelfstandig denken en handelen bij het ontwikkelen van een eigen visie en beeldtaal.

 
 

 

2u
1u
4u
2u
3u
2u
2u
4u
5u


1u
2u
4u
4u

36u

Lessentabel 3 & 4 BAV

Godsdienst
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding 
Nederlands
Wiskunde

Artistieke vorming:
• Muzikale opvoeding
• Kunstinitiatie
• Architecturale vorming
• Beeldende vorming