derde graad  
 
 
 

In de lessen architecturale vorming wordt de functionele en constructieve logica – bij het ontwerpen en oprichten van een bouwwerk – aan een indringend onderzoek onderworpen. Dit observeren vormt de aanzet tot een architecturaal denken.

Bij het verwerven van nieuwe ruimtelijke inzichten spelen diverse voorstellingsmethoden – zoals schaaltekeningen, perspectieven en maquettes – een belangrijke rol: de leerling leert ze ‘lezen’, begrijpen en stapsgewijs zelf uitwerken.

De rijke taal der bouwkunst zal ook tot inspiratie dienen bij het bedenken van creatieve plastische antwoorden op de soms concrete, soms conceptueel-abstracte vraagstelling(en) in de vorm­studieopdracht. De leerling leert creatief omgaan met de compositie van ruimtelijke structuren die architecturale kwaliteiten kunnen bezitten.

 
 

 

2u
1u
4u
2u
3u
1u
2u
4u
6u


2u
1u
8u

36u

Lessentabel 5 & 6 AV

Godsdienst
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding 
Nederlands
Wiskunde

Artistieke vorming:
• Esthetica
• Muzikale opvoeding
• Architecturale vorming