derde graad  
kunsten  
 
 

De artistieke vorming in deze studierichting omvat de basiselementen van het grafisch denken zoals waarneming, lijn, kleur, vorm, beeld en ruimte-ervaring. Specifieke technieken en disciplines (zeefdruk, fotografie, linosnede, etsen, computer e.a.) worden hiervoor aangeboden.
De afdeling heeft een ‘open’ atelierstructuur, wat inhoudt dat leerlingen voor de realisatie van hun werk gebruik maken van de infrastructuur van verschillende ateliers.

Er wordt aan themawerking gedaan, dit is het kader waarbinnen de beeldende en algemene vorming opgebouwd wordt op een vakoverschrijdende en multidisciplinaire manier.
De vorming in de ateliers gebeurt op volgende manier:
• studie, onderzoek en documentatie rond een opgegeven thema
• benadering van het thema vanuit verschillende invalshoeken (kunsthistorisch, wetenschappelijk, enz.) in voorstudies en ontwerpen
• kennismaking met en uitdieping van de aangeboden technieken
• formuleren en uitwerken van eigen thema’s en opdrachten.
Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met:
• de individuele evolutie
• het totale proces (de studie en de uitwerking).

 
 

 

2u
1u
1u
2u
1u
2u
3u
2u


2u
2u
4u
10u
4u

36u

Lessentabel 5 &6 VBK

Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding 
Nederlands
Wiskunde

Artistieke vorming:
• Esthetica
• Kunstinitiatie
• Beeldende vorming
• Toegepaste beeldende vorming
• Waarnemingstekenen